Aanbestedingswet aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft vorige week een nieuwe aanbestedingswet (pdf-bestand)aangenomen. Het wetvoorstel regelt een aantal zaken dat nieuw is ten opzichte van de huidige regelgeving. Zo moet de wet de administratieve lasten verlagen en kleine ondernemers meer kans geven op het binnenhalen van overheidsopdrachten. Vertegenwoordigers van het midden- en kleinbedrijf en de zelfstandigen zijn positief. De VNG is kritischer.

Doel van de wet is het verminderen van de bureaucratie en het vergroten van de kansen voor kleine ondernemers. De uitwerking van deze doelstelling is bijvoorbeeld  zichtbaar in de wijziging dat opdrachten met de nieuwe wet vaker worden opgesplitst in ‘percelen’. Tot nu toe werden opdrachten juist regelmatig samengevoegd. Deze verandering moet zorgen voor kleinere en meer overzichtelijke aanbestedingen. Clusteren mag alleen nog als er een goede reden voor is en er expliciet rekening wordt gehouden met het midden- en kleinbedrijf (MKB) en zelfstandig ondernemers.

Eisen in redelijke verhouding tot opdracht
Een andere belangrijke wijziging is dat opdrachtgevers geen uitzonderlijke eisen meer kunnen stellen. De eisen, voorwaarden en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen moeten in redelijke verhouding staan tot de opdracht, zo schrijft de nieuwe wet voor. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de mogelijkheden van middelgrote en kleine ondernemers. Een omzetminimum eisen die voor hen niet haalbaar is, is bijvoorbeeld niet langer mogelijk. Het expertisecentrum voor aanbesteden, PIANOo, heeft de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie onder elkaar gezet. Klik hier voor het overzicht…

FNV en MKB Positief
FNV Zelfstandigen ziet de nieuwe wet als een belangrijke stap naar een transparanter aanbestedingsbeleid. “De oude aanbestedingswet redeneerde vooral vanuit de overheid. De nieuwe wet heeft veel meer aandacht voor het MKB en zelfstandige ondernemers’’, zegt Linde Gonggrijp, directeur van FNV Zelfstandigen. Ook Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB Nederland is zeer te spreken over de wet. “Overal in het land kom ik ondernemers tegen die hun beklag doen over het aanbestedingsbeleid van overheden. De achterstand van het MKB is verreweg het grootst en die kan nu worden ingehaald.”

VNG: ‘nieuwe wet heeft te weinig aandacht voor gemeenten’
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) laat echter een heel ander geluid horen. VNG stelt dat de nieuwe wetgeving leidt tot toenemende lasten voor aanbesteders, en dus meer kosten. “Met name enkele amendementen die begin februari door de Kamer zijn aangenomen maken voor de VNG de druiven zuur. Die aanpassingen zorgen ervoor dat er meer regelgeving is gekomen rond aanbestedingen. Met een daaruit resulterende kostenverhoging van 1 procent leidt dat op een totaal inkoopvolume van gemeenten van 20 miljard euro een probleem op van € 200 miljoen.” Dat schrijft  de VNG in een brief aan minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Nog voor de wet naar de Eerste Kamer gaat, wil de VNG om tafel met de minister. “In het debat was vooral oog voor de belangen voor ondernemers”, schrijft de vereniging. “Het  belang van overheidsopdrachtgevers om haar financiële middelen doelmatig te kunnen besteden kwam nauwelijks aan de orde. Dit zorgt voor een onbalans in de wet. Duidelijk is dat de nieuwe wet te weinig aandacht heeft voor gemeenten als opdrachtgevers”, aldus de VNG.

Wijzigingen niet direct van kracht
De behandeling van de aanbestedingswet, die al in juni 2010 door de ministerraad kwam, is diverse malen uitgesteld. Na aanpassingen is het uiteindelijk vorige week in de Kamer behandeld. Het wetsvoorstel is daarna aangeboden aan de Eerste Kamer. De wijzigingen in de Aanbestedingswet zullen nog even op zich laten wachten. Bij een snelle behandeling door de Eerste Kamer kan de wet volgens PIANOo op 1 januari 2013 in werking treden. Nieuwe Europese regelgeving op het gebied van aanbestedingen zal waarschijnlijk ook nog voor enkele wijzigingen in de aanbestedingswet zorgen.

Artikel van KEI

Comments are closed.