Gunningscriteria moeten duidelijk zijn!

Zowel de Europese richtlijnen als de Belgische wetgeving geven aan de aanbestedende overheid een zekere appreciatiemarge en keuzevrijheid om gunningcriteria bij offerteaanvragen op te stellen. In zij...

Erkenning van de aannemers

Wetgeving op de erkenning van aannemers Wetgeving: Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken (Belgisch Staatsblad van 06/04/1991). Koninklijk besluit van 26 se...

Welcome!

FR : Bonjour à tous, bienvenue sur le premier grand blog des marchés publics européens. Bientôt, vous allez pouvoir consulter tout ce qui passe dans le monde des marchés publics, que ce soit du point...