Les conséquences du Brexit pour les marchés publics

Le 29 mars 2017, le gouvernement britannique a notifié au Conseil européen son intention de quitter l’Union européenne. C’est ainsi qu’a été initiée la « procédure de retrait » prév...

Gevolgen van de Brexit voor overheidsopdrachten

Op 29  maart 2017 heeft de Britse regering de Europese Raad in kennis gesteld van haar voornemen om de Europese Unie te verlaten. Daarmee werd de “terugtrekkingsprocedure” voorzien in artikel 50 van ...

New rules for sharing of public sector data

Negotiators from the European Parliament, the Council of the EU and the Commission have reached an agreement on a revised directive that will facilitate the availability and re-use of public sector d...

Nieuwe regels voor delen van overheidsinformatie

De onderhandelaars van het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Commissie zijn het eens geworden over een herziene richtlijn waarmee overheidsinformatie makkelijk beschikbaar wordt en kan word...