Les seuils européens de publication revus à la baisse

A partir du 1er janvier 2020, de nouveaux seuils remplaceront certains seuils prévus dans la législation « marchés publics ». Ces modifications font suite aux Règlements délégués (UE) n° 2019/1827,  ...

Europese publicatiedrempels naar beneden bijgesteld

Vanaf 1 januari 2020 zullen een aantal drempelbedragen die aangewend worden in de wetgeving “overheidsopdrachten” wijzigen. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de Europese gedelegeerde verordeningen...