Belgische euro’s binnenkort niet meer in België geproduceerd

De federale ministerraad heeft vrijdag het licht op groen gezet voor de uitbesteding van de productie van ‘Belgische’ euromuntstukken. Door de groeiende populariteit van elektronische betalingen is het simpelweg “niet langer verantwoord om in te staan voor de eigen productie”, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

Voor alle duidelijkheid: de Belgische staat blijft wel munten uitgeven. Het is slechts de productie die wordt uitbesteed vanaf 1 januari 2018, wat moet leiden tot een structurele besparing van 2,1 miljoen euro. De Koninklijke Munt blijft instaan voor het ontwerp en de bestelling van de munten, net als voor het tegengaan van valsmunterij. Ook de Nationale Bank heeft al beslist om omwille van efficiëntieredenen de productie van eurobiljetten uit te faseren.

Concreet daalde het aantal geslagen circulatiemunten van 770 miljoen stuks in 2001 naar nog 68 miljoen in 2015. “De vele vaste kosten die het zelf slaan van munten met zich meebrengt, wegen op de winstgevendheid. De Europese Commissie raadt bovendien aan om overstock van andere lidstaten op te kopen in plaats van zelf te produceren”, aldus Van Overtveldt. De KMB zal blijven instaan voor het ontwerp en de bestelling van de munten, alsook de beteugeling van valsmunterij.

Het voorontwerp van wet dat vrijdag werd goedgekeurd, omhelst naast enkele andere punten trouwens de ruimere herstructurering van de Koninklijke Munt. “Alle betrokken werknemers krijgen de garantie op een nieuwe functie binnen de FOD Financiën. Er zijn dan ook geen ontslagen als gevolg van deze beslissing”, verzekert Van Overtveldt nog.

In de zoektocht naar een overnemer voor de productie wordt een overheidsopdracht opgestart.

Artikel door Nieuwsblad.be

Comments are closed.