De Gentse Haard cvba-so, Leiekaai 340, 9000 Gent BE

Uitnodiging tot indienen offerte - NIEUW GENT: Leveren en plaatsen van isolatie aan de onderzijde (kepers) van de hellende daken - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmakin