Gemeente Vorst, Pastoorstraat 2, 1190 Vorst BE

Uitnodiging tot indienen offerte - Renovatie van de daken in de school 11A (perceel 1) en de school 9 (perceel 2) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking