Gemeente Vorst, Pastoorstraat 2, 1190 Vorst BE

Uitnodiging tot indienen offerte - Dienst van onderhoud en herstelling van liften van de gemeentelijke gebouwen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking