Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent BE

Uitnodiging tot indienen offerte - Sloop voormalig Open Huis Malem, Breendonkstraat 1, 9000 Gent - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking