Dijledal CVBA SO, Vaartkom 1B, 3000 Leuven BE

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor het uitvoeren van schilderwerken aan regie-uurtarief - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking