Gemeente Hamme, Marktplein 1, 9220 Hamme BE

Uitnodiging tot indienen offerte - Verbouwen 2 woningen t.b.v. gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang De Kiezel - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking