Council of Europe Development Bank (CEB)

Voorbereiding van het gedetailleerde ontwerp voor het herbouwen, renoveren en vergroten van de energie-efficiëntiemaatregelen voor de openbare scholen nr. #165, # 169 en nr. 36 in Tbilisi

Ramboll AG

Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken