Agentschap Sport Vlaanderen, Arenberggebouw – Arenbergstraat 5, 1000 Brussel BE, Peter Standaert

De opdracht omvat de studie voor en de realisatie van een loods voor de opslag en uitlening van sportmateriaal, alsook een bureelruimte, kuisberging en toiletten. Het betreft een Design and Build opdracht aangezien in deze opdracht de volledige studie en uitvoering zijn opgenomen.De opdracht bestaat dus uit :- deel studie- deel werken- deel veiligheidscoördinatie en EPB- deel onderhoud en garantie.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-08-20.

Comments are closed.