Agentschap voor Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel BE, Tijs De Langhe

Naar aanleiding van een advies van de Raad van State, dient een ontwerp van decreet (zie bijlagen) onderworpen te worden aan een milieueffectbeoordeling.Middels deze opdracht wenst de aanbesteder beroep te doen op enerzijds een plan-MER coördinator voor de begeleiding van het traject en het opstellen van de kennisgevingsnota, en anderzijds op een team dat de plan-MER, inclusief passende beoordeling, opmaakt, het openbaar onderzoek organiseert, en de bezwaren en opmerkingen verwerkt. Meer details zijn terug te vinden in de technische bepalingen.De opdracht wordt opgesplitst in 2 schijven, een vaste en een voorwaardelijke schijf. De vaste schijf is de schijf waarbij beroep wordt gedaan op de plan-MER coördinator. De voorwaardelijke schijf is de opmaak van de plan-MER, inclusief passende beoordeling. CPV-code: 79 000 000-4 (zakelijke dienstverlening)

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-08-21.

Comments are closed.