Agentschap voor Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel BE, Tijs De Langhe

Met onderhavige opdracht wenst de aanbestedende overheid een duurzame, goedkope en innovatieve oplossing te bekomen voor de verwerking van de grondstof natuurmaaisel dat bestaat uit maaisel van grassen en kruiden dat vrijkomt bij natuurbeheer om biodiversiteit en andere landschapswaarden te verhogen

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-07-31.

Comments are closed.