Antwerpen , Grote Markt 1, 2000 Antwerpen BE

In 2013 werd een eerste opdracht ‘Opmaak van een hittekaart en studie van het stedelijk hitte-eilandeffect voor Antwerpen' gelanceerd om de uitdagingen van de stedelijke opwarming op het Antwerpse grondgebied te onderzoeken (2013_CBS_05694). Uit deze studie blijkt dat het temperatuurverschil tussen de stad en het platteland in de zomermaanden vandaag de dag kan oplopen tot + 8 à 9°C graden. De studie voorspelt ook dat dit temperatuurverschil tegen 2030 zal stijgen met ongeveer 50% bovenop de gemiddelde opwarming ten gevolge van de klimaatverandering. Dit fenomeen is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de warmteaccumulatie in de bebouwde en verharde omgeving, die vertraagd wordt afgegeven tijdens de nacht. Dit heet het stedelijk hitte-eilandeffect. Hittegolven kunnen dus méér voorkomen óf langer duren in een verstedelijkte omgeving dan voorspeld wordt door het KMI in Ukkel. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van de stadsbewoners. Tijdens een hittegolf wordt hittestress ervaren, wat vooral voor jonge kinderen, ouderen en mensen met medische problemen (cardiovasculair en respiratoir) nefast kan zijn. Volgens berekeningen van het Milieurapport Vlaanderen (MIRA) vielen er tijdens de hittegolven van 2003 en 2010 respectievelijk 2300 en 2400 extra doden ten gevolge van hitte in ons land.Voor Antwerpen zijn er geen concrete cijfers beschikbaar, maar we weten wel dat door het stedelijk hitte-eilandeffect stadsbewoners extra kwetsbaar zijn voor hittestress. Daarom besliste het stadsbestuur in 2014 om een verbreed communicatie- en preventieplan voor hittegolven in Antwerpen uit te werken. Er werd door VITO nv een hitte-meetpunt op het terrein van het EcoHuis in Borgerhout geïnstalleerd (2014_CBS_08433). Gedurende 4 jaar werd op basis van deze data een lokale hittevoorspelling gemodelleerd. In 2018 werd voor de wijk Sint-Andries ook gestart met de opmaak van de “Hitteverklikker”, een smart city project dat dienst doet als waarschuwingstool bij hittegolven in Antwerpen (https://hitteverklikker.antwerpen.be/). Deze hitteverklikker gebruikt als basis ook de data en voorspellingsgegevens die afkomstig zijn van het lokale meetpunt in Borgerhout. Eind 2019 loopt het huidige contract af. Stad Antwerpen wil ook de komende jaren blijven inzetten op lokale hittevoorspelling. Deze opdracht gaat over het verdere onderhoud van het lokale meetpunt en de continuïteit van de hittevoorspelling de aankomende zomers.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2020-02-03.

Comments are closed.