Aquafin NV – Directie Infrastructuur, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar BE, Dhr. Dirk De Waele (Sylveer Cuypers – Projectmanager)

Voorwerp van de opdracht en uit te voeren diensten:- Uitvoeren van voorbereidende onderzoeken (opmetingen, grondmechanische onderzoeken, onderzoek naar erosiewerende maatregelen)- Aanmaak van een legplan PV panelen op de storthellingen- Haalbaarheidsstudie project (economische afwegingen kosten/baten PV project)

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-08-12.

Comments are closed.