Aquafin NV – Directie Infrastructuur, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar BE, Dhr. Dirk De Waele(Projectmanager Joost De Cock)

Plaatsen en aansluiten van een polymeer doseereenheid op RWZI Merelbeke

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-08-14.

Comments are closed.