Aquafin NV – Directie Infrastructuur, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar BE, Dhr.Niels Hermans

Voorwerp van de opdracht en uit te voeren werken: Renoveren van rioolinfrastructuur d.m.v. kousrelining en coating. Inclusief in stand houding van de waterafvoer.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2020-02-14.

Comments are closed.