Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, Ellipse Building gebouw C Koning Albert II laan 35, 1030 Brussel BE

Het BIPT heeft als opdracht om de examens te organiseren voor het gebruik van radiostations in de radiomaritieme banden enerzijds en voor het behalen van het certificaat van radioamateur anderzijds.Het BIPT is bezig met een project (genaamd “digitaal kantoor”) om het klantenbeheer te hervormen. In het kader van de hervorming van het klantenbeheer voor de examenkandidaten willen we een totaalaanpak van de examenproblematiek.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-08-21.

Comments are closed.