BOFAS, Avenue Jules Bordetlaan 166 b1, 1140 Brussel BE, De heer Erik Goolaerts

De opdracht heeft als doel het sluiten van een raamovereenkomst met meerdere dienstverleners die afperkende bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten zullen opstellen en de bodemsaneringswerken zullen opvolgen. De opdracht is onderverdeeld in twee percelen: een perceel voor Vlaanderen met inbegrip van Nederlandstalige dossiers in Brussel, en een perceel voor Wallonië met inbegrip van Franstalige dossiers in Brussel

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-08-10.

Comments are closed.