Boom, Antwerpsestraat 44, 2850 Boom BE, Sally Scheers

De opdracht bestaat uit het opstellen van een beheersplan onroerend erfgoed volgens de richtlijn d.d. 01/01/2019 voor de opmaak van een beheersplan, zoals bepaald door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Deze richtlijnen zijn als bijlage 1 bij dit bestek toegevoegd.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-08-13.

Comments are closed.