bpost, Muntcenter, 1000 Brussel BE, Luc Verschelden

bpost wenst een raamcontract te sluiten met enkele geselecteerde partners voor opdrachten van HVAC werken met bedrag tussen euro 30.000,00 en euro 200.000,00 per opdracht in postkantoren in Wallonië (provincies Luik, Namen, Henegouwen en Luxemburg). De looptijd van het raamcontract bedraagt 3 jaar en kan eventueel 5 maal voor één jaar verlengd worden. Voor opdrachten elektriciteit en ruwbouw/afwerking wordt een aparte publicatie uitgeschreven.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-07-25.

Comments are closed.