Brussels Hoofdstedelijke dienst voor brandweer en dringende medische hulp, Helihavenlaan, 15, 1000 BRUSSEL BE, Overheidsopdrachten Dienst van DBDMH – Stéfan Van Den Abeele

Deze procedure bestaat uit het afsluiten van een raamovereenkomst, met één rechthebbende per perceel, overeenkomstig artikel 2, lid 1, 35°, en artikel 43 van de WET. De raamovereenkomst heeft als hoofddoel de periodieke aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen - PBM (PERCEEL 1), alsook van werk- of beroepskleding (PERCEEL 2) voor de DBDMH.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-07-31.

Comments are closed.