Brussels Hoofdstedelijke dienst voor brandweer en dringende medische hulp, Helihavenlaan, 15, 1000 BRUSSEL BE, Overheidsopdrachten Dienst van DBDMH – Stéfan Van Den Abeele

De onderhavige procedure omvat het afsluiten van een overheidsopdracht voor diensten gedurende 2 jaar (24 maanden), met als voorwerp drukkerij- en beheerdiensten voor uitgaande post (facturen met acceptgiro, aanmaningen met of zonder acceptgiro, aangetekende post met of zonder acceptgiro en eventuele andere documenten) ten gunste van de DBDMH.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2020-01-24.

Comments are closed.