DD& architecten te Gent BVBA, lindenlei 15, 9000 gent BE, Eva Van Nuffel

Verwijderen oude stookolietank, bouwkundige werken stookplaats, bouwkundige werken binnen kerk, archeologisch onderzoek, dakwerken.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-08-16.

Comments are closed.