Destelbergen, Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen BE

De huidige opdracht is een opdracht voor diensten (intellectuele dienstverlening) Hij valt onder de categorie 06A van de bijlage 2 van de wet van 17 juni 2016 en betreft: HERNIEUWING EN IN CONCURRENTIE STELLING VAN DE VERZEKERINGSPORTEFEUILLE EN AANVERWANTE DIENSTENDe aanbestedende overheden worden voor de plaatsing van deze opdracht bijgestaan door de VOF CARU (BE0540.777.770.), Rogierlaan 9B4 te 8400 OOSTENDE, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Rudi CLAEYS, gedomicilieerd op hetzelfde adres.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2020-02-22.

Comments are closed.