DG Penitentiaire Inrichtingen, Willebroekkaai 33, 1000 Brussel BE

Dit contract heeft betrekking op de animatie van basistraining en omscholing van "industriële redders". De training vindt plaats in het Trainingscentrum voor gevangenispersoneel, rue du Sart, 11 te 4210 MARNEFFE.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2020-02-26.

Comments are closed.