Digipolis, Bellevue 1, 9050 Ledeberg (Gent) BE, Florian Brondel

Het Alfresco platform zit aan zijn limieten wat performantie en capaciteit betreft. De huidige (oude) versie wordt al lang niet meer ondersteund, dit is een reëel risico.Bovendien draaien beide omgevingen op Windows 2008 servers, waarvan einde support 31/12/2019 was.Er dient dus een oplossing te worden gezocht voor het huidige gebruik van SharePoint en Alfresco.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2020-02-25.

Comments are closed.

Digipolis, Bellevue 1, 9050 Ledeberg (Gent) BE, Florian Brondel

Het Alfresco platform zit aan zijn limieten wat performantie en capaciteit betreft. De huidige (oude) versie wordt al lang niet meer ondersteund, dit is een reëel risico.Bovendien draaien beide omgevingen op Windows 2008 servers, waarvan einde support 31/12/2019 was.Er dient dus een oplossing te worden gezocht voor het huidige gebruik van SharePoint en Alfresco.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2020-02-25.

Comments are closed.