Digipolis, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen BE

Lokale Politie van Antwerpen beschikt over een BI-rapporteringsomgeving die een hulpmiddel is voor de ondersteuning van het beleid en wil deze omgeving verder uitbouwen.De opdracht bestaat uit nieuwe ontwikkelingen in MS SSIS 2012 en het opzetten van een framework in IBM Cognos 11.Dit gebeurt onder supervisie en begeleiding van het datawarehouseteam van de Politiezone Antwerpen. Diepgaande analyses en behoeftebevragingen horen dan ook niet tot de opdracht.De omschreven opdrachten betreffen steeds vermoedelijke hoeveelheden. Ze kunnen uitgebreid of verminderd worden overeenkomstig de noden van het bestuur en binnen het kader van dit bestek. De mandagen worden afgeroepen per order.De orders zijn, afhankelijk van de uit te voeren opdrachten, niet altijd doorlopend en/of aaneensluitend.ZIE BIJLAGE

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2020-02-17.

Comments are closed.