Digipolis, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen BE

In overeenstemming met de opdrachten die Politie Antwerpen werden toevertrouwd inhet kader van het bestuursakkoord, het zonale en het nationale veiligheidsplan heeft deorganisatie de afgelopen jaren ingezet op een verbeterde en meer innovatieve aanpakvan criminaliteit en onveiligheid. Een coherent geïntegreerd camerabeleid is een onderdeelvan deze aanpak en is een prioriteit uit het bestuursakkoord. Dagelijks werpt ditcamerabeleid al zijn vruchten af binnen de operationele werking van politie.In het kader hiervan werden reeds verschillende initiatieven uitgevoerd. Daarnaast heeftPolitie Antwerpen de voorbije jaren sterk ingezet op de ontwikkeling van FOCUS.FOCUS biedt de politiemedewerkers op het terrein alle relevante informatie binnen ééngebruiksvriendelijke mobiele applicatie.ZIE BIJLAGE.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-07-31.

Comments are closed.