Elsene , Elsensesteenweg, 168, 1050 Brussel BE, Julienne Ada OFOYI

Overheidsopdracht van beperkte waarde nr. 2019 - 288 betreffende interventies en herstellingen van machines van drukken voor de duur van één jaar (CPV Code: 50532000-3).Uitvoeringstermijn van de opdracht: één jaar na de verzending van de eerste bestelbon.Wijze van bepaling van de prijzen: opdracht volgens prijslijst.Plaats van uitvoering: Herfststraat, 38-42 te 1050 Brussel (Elsene).Interventietermijn: maximaal de 2e werkdag volgend op de interventieaanvraag (oproep voor 12:00).

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-08-14.

Comments are closed.