EMMAUS VZW, Edgard Tinellaan 1c, 2800 Mechelen BE, De heer Johan Vertommen

Raamovereenkomst voor Naaldcontainers, dozen en vaten voor risico houdend medisch afval op meerdere locaties.Looptijd: Raamovereenkomst voor de periode van 4jaar en verlengbaar met maximum 1jaar.Gebruik: Deze materialen zijn bestemd voor gebruik in een algemeen en psychiatrisch ziekenhuis, alsook woonzorgcentra.Perceel 1 “Naaldcontainers”Toelichting: Dit perceel omvat de afname van diverse types van naaldcontainersPerceel 2 “Vaten en dozen voor recipiënten met risicohoudend medisch afval met volume van ongeveer 30L, 50L en 60L.Toelichting: Dit perceel omvat afname van 30L, 50Len 60L vaten en dozen

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-07-20.

Comments are closed.