FEDASIL_Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, Kartuizersstraat 21, 1000 Brussel BE

Deze opleidingen moeten de medewerkers in staat stellen hun vermogen te ontwikkelen om als team te werken, in verband te werken en samen te werken.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2020-05-19.

Comments are closed.