Federale Politie Dienst Procurement, Kroonlaan, 145A, 1050 Brussel BE, Stijn VANDAMME

een meerjarige overeenkomst van leveringen betreffende de aankoop van een 3D scanner ten voordele van de Technische en Wetenschappelijke Politie, opgesteld op basis van de Wet van 17 juni 2016 (inzake klassieke sectoren)

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-07-24.

Comments are closed.