Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren), Brusselsesteenweg 199, 9090 MELLE BE

De opdracht behelst vooral:- Signalisatie van de werken in de verschillende uitvoeringsfasen- Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, …- Grondwerken- Aanleggen van rijbaanverharding in bitumineuze verharding- Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen- Plaatsen van RWA- en DWA- riolering- Allerhande werken- Belijningen en bebordingen (signalisatie)- Het aansluiten van huizen en straatkolken

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-11-07.

Comments are closed.