FOD Fin Afdeling Aankopen, North Galaxy- B Toren-4de verdieping-Albert II-laan 33/961, 1030 Brussel BE

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor de aankoop en levering van verschillende soorten ladders met jaarlijkse keuring en bijbehorende opleiding werken op veilige hoogte.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-12-09.

Comments are closed.