FOD Mobiliteit en Vervoer, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel BE, Pierre Bodiaux

De onderhavige opdracht betreft de uitvoering van een studie die de volgende elementen omvat : (1) Een evaluatie van het steunsysteem aan het gecombineerd vervoer en het verspreid vervoer in Belgïe, geïmplementeerd door de programmawet van 2008 en verlengd door de wet van 5 mei 2017 betreffende de steun voor verspreid vervoer voor de periode van 2017-2020 en hun uitvoeringsbesluiten;(2) Een vergelijking van de steunsystemen van de steunmaatregelen aan het gecombineerd vervoer en aan het verspreid vervoer die in bepaalde Europese landen werden ingevoerd;(3) De ontwikkeling van aanbevelingen met betrekking tot de wenselijkheid van de voortzetting van een steunsysteem aan het gecombineerd vervoer en het verspreid vervoer die het meest geschikt is in de Belgische context.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-08-20.

Comments are closed.