GAN – Technische Dienst, de Broquevillelaan 12 , 1150 Brussel BE

Het voorwerp van de opdracht is de plaatsing en de huur van elektrische koudelucht handdrogers, bestemd voor het personeel van het Agentschap.De opdracht heeft een looptijd van 2 jaar vanaf 01/01/2020. De opdracht zal twee keer verlengd worden voor een periode van één jaar, tenzij één van de partijen ten minste zes maanden voor het einde van de periode van twee of drie jaar de overeenkomst opzegt, betekend per aangetekende brief bij de post.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-08-16.

Comments are closed.