GAN – Technische Dienst, de Broquevillelaan 12 , 1150 Brussel BE, Mathieu Vrebosch

Het voorwerp van de opdracht is de huur, het onderhoud en de herstelling, alsook de installatie (plaatsing/verplaatsing), volgens de instructies van de aanbestedende overheid, door de leverancier, van camera's en nepcamera's voor het nemen, opnemen en beveiligd doorsturen van beelden in het kader van de videobewaking van de inbreuken inzake afvalstoffenbeheer in de openbare ruimte (bijvoorbeeld, sluikstorten met allerlei afval op straat, buitengezette restafvalzakken, PMD-zakken buiten de toegelaten uren, …). Deze installatie omvat met name, naast de camera en/of de nepcamera, de verschillende noodzakelijke vergunningen alsook de levering en het aanbrengen van de door de wetgeving vereiste pictogrammen inzake bewakingscamera's. De opdracht omvat ook de opslag van gegevens van het Agentschap.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-08-01.

Comments are closed.