Grondregie van de Stad Brussel, Emile Jacqmainlaan 1 , 1000 Brussel BE, De heer Björn De Feyter

De opdracht is onderverdeeld in 2 loten: lot 1: de afbraak van de bestaande gebouwen; lot 2: het bouwen van 3 eengezinswoningen

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-11-07.

Comments are closed.