Haven van Brussel, Redersplein 6, 1000 Brussel BE, Zakya Bendaimi

Deze opdracht heeft als voorwerp : Elektriciteit - Sanitair - HVAC.De werken worden nader beschreven in het technisch gedeelte van dit bestek.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-08-30.

Comments are closed.