Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM o.v.), Sint-Laureinsesteenweg 29, 9900 Eeklo BE, De heer Johan Haegeman

zie II.2.4

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2020-03-05.

Comments are closed.