IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel BE, De heer Rob Eyckmans

Deze groepsaankoop betreft het afsluiten van een raamcontract, met één ondernemer per perceel, voor 60 maanden, voor enerzijds “de aansluiting op een meldkamer voor inbraak– en brandalarmen” en anderzijds “het uitvoeren van interventies na alarm en bewakingsopdrachten”, waarbij de deelnemers aan deze groepsaankoop (zie bijlage C) contracten kunnen afsluiten voor zowel de aansluiting op een meldkamer en/of interventies na alarm en/of bewakingsopdrachten.De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:Perceel 1 “Meldkamer van inbraak- en brandalarmen”Perceel 2 “Interventies na alarm en bewakingsopdracht”Het betreft een niet-exclusief raamcontract. Bijgevolg zijn de besturen zoals vermeld in bijlage C vrijom elders te bestellen tijdens de duur van het contract, zonder betaling van een schadevergoeding.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2020-01-13.

Comments are closed.