IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel BE, De heer Rob Eyckmans

Deze opdracht heeft als voorwerp het sluiten van een raamovereenkomst voor het aankopen en leveren van klein technisch materiaal voor een periode van maximaal 48 maanden, bij de besturen die zullen deelnemen aan deze groepsaankoop en die op afroep bestellingen kunnen plaatsen gedurende deze opdracht. Het betreft een opdracht voor leveringen.Het betreft een niet-exclusief raamcontract. Bijgevolg zijn de besturen zoals vermeld in bijlage C vrij om elders te bestellen tijdens de duur van het contract, zonder betaling van een schadevergoeding.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-07-06.

Comments are closed.