IVOO Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en ommeland, Klokhofstraat 2, 8400 Oostende BE, Inge Makelberge

De opdracht van deze prijsvraag omvat de verhuur en afvoer van containers van de recyclageparken naar de verbrandingsinstallatie en de groencomposteringsinstallatie van IVOO, beide gelegen in de Klokhofstraat 2 te Oostende. De containers zijn ofwel eigendom van de gemeente ofwel dienen ze door de inschrijver te worden voorzien. In dit laatste geval is ook de verhuur van de containers in deze opdracht begrepen.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-08-16.

Comments are closed.