Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29, 1000 Brussel BE, Kristel Claes

Het voorwerp van de opdracht betreft het schoonmaken van de museumzalen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. De opdracht bestaat uit twee delen. Deel 1 betreft het vast deel van de opdracht, deel 2 het voorwaardelijk deel van de opdracht.Deel 1 omvat het schoonmaken van de publieke ruimtes van het KBIN op maandagen tussen 7u en 15u06 en tijdens het kerstverlof van 26 tot 31 december iedere dag behalve op maandag tussen 8u en 16u06.Deel 2 omvat de regie-uren voor schoonmaakprestaties tijdens weekdagen (06u en 22u), 's nachts (22u en 06u), zaterdagen en zon- en feestdagen.De aanbestedende overheid is enkel gebonden door het vast gedeelte van de opdracht en kan de voorwaardelijke gedeelte van de opdracht mogelijks toewijzen in functie van haar noden en het beschikbare budget. De opdrachtnemer kan geen enkele aanspraak maken op enige schadevergoeding indien het voorwaardelijke gedeelte van de opdracht niet wordt toegewezen.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-08-02.

Comments are closed.