Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel BE, Danny Backeljauw

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) wensen een opdracht toe te wijzen voor het ontwerp en de realisatie van drie films waarbij gebruik gemaakt wordt van de technieken van motion design en/of van animatie, en die onderdeel zullen worden van de nieuwe scenografie van het historisch parcours « Het muziekinstrument in het Westen » in het Muziekinstrumentenmuseum te Brussel. Deze drie films zullen gerealiseerd worden op basis van audiovisueel materiaal (video, iconografisch materiaal en geluid) dat ter beschikking gesteld wordt door de aanbestedende overheid (met uitzondering van de voice-off en de geluidseffecten).

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-07-24.

Comments are closed.