Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt BE, Michel Duijsters

De opdracht heeft betrekking op inzamelrondes voor de huis-aan-huisinzameling van verschillende huishoudelijke afvalstoffen: huisvuil, p+md, textiel, keukenafval en groenafval die op 1 vast regelmatig tijdstip in verschillende zakken worden aangeboden en opgehaald in eenzelfde wagen aan alle ophaalpunten van het bedieningsgebied.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2020-02-09.

Comments are closed.