Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent, VAC Virginie Lovelinggebouw Gent – Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82, 9000 Gent BE

Voor het programma ‘Mobilidata' nodigen het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV), het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en imec vzw marktspelers met kennis en ervaring omtrent innovatieve mobiliteitsoplossingen en coöperatieve intelligente transportsystemen - ofwel C-ITS - uit om deel te nemen aan een marktconsultatie. Wat is het doel van Mobilidata? Begin 2019 zijn we gestart met Mobilidata. Het doel van Mobilidata is anonieme mobiliteitsinformatie van weggebruikers, infrastructuur, voertuigen, apps en overheidssystemen op één punt samen te brengen en realtime beschikbaar te maken voor innovatieve oplossingen die de mobiliteit in de regio veiliger, vlotter, duurzamer en comfortabeler maken. We willen die oplossingen realiseren door middel van co-creatie met private partners, op basis van kwalitatieve en duurzame databronnen, een digitale infrastructuur en coöperatieve intelligente transportsystemen (C-ITS).

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-08-16.

Comments are closed.