Opdrachthoudende Vereniging Ibogem, Schaarbeekstraat 27, 9120 Melsele BE, De heer Wim Beeldens

Voorwerp van de opdracht
Het voorwerp van de opdracht betreft het ontwerpen alsmede de opvolging der werken voor de aanleg van een nieuw containerpark met overslag- en/of sorteercapaciteiten binnen het ambtsgebied van de Opdrachthoudende vereniging IBOGEM, met inbegrip van de opvolging der werken.
Het containerpark met overslag- en/of sorteercapaciteiten dient gebouwd op een CO² neutraal terrein.
Inhoud van de opdracht
De opdracht van de dienstverlener omvat:
• De technische ontwerpen van de bovengrondse en ondergrondse structuren
• De stabiliteitsstudies van ter plaatse gestorte betonnen constructies
• De studies van de beplanting, eventueel straatmeubilair
• De coördinatie van de studies
• De leiding van de uitvoering der werken
De veiligheidscoördinatie en verwezenlijking maakt geen deel uit van de opdracht.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2020-01-14.

Comments are closed.