Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen BE

Het betreft een opdracht voor aanneming van werken in de provincie West-Vlaanderen. De opdracht wordt gegund bij openbare procedure.De opdracht bestaat uit deelopdrachten. Elk van de deelopdrachten betreft de uitvoering van kleinschalige bodemsaneringswerken.Hierbij wordt de nadruk gelegd op de kwaliteit en de timing van het uitgevoerde werk. Hieronder verstaan we o.m. het tijdig naleven van alle opgelegde termijnen en een correcte wijze van communicatie.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-08-20.

Comments are closed.