POD WetenschapsBeleid, WTCIII – Boulevard Simon Bolivar 30 bte. 7, 1000 Brussel BE, Vinciane de Brouwer

Het voorwerp van de opdracht is de veiligheid van personen en de bewaking van goederen te verzekeren in het kader van het bezoek van het publiek aan het Koninklijk Paleis in Brussel in 2020. De opdracht omvat een diefstal- en vandalismeverzekering op kosten van de inschrijver. De inschrijver is vrij om de meest geschikte middelen te kiezen om de veiligheid van personen en de bewaking van goederen tegen de beste prijs te garanderen. Hij zal over een officiële vergunning voor het uitbaten van een bewakingsfirma beschikken, die door de minister van Binnenlandse Zaken werd uitgereikt.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2020-02-19.

Comments are closed.